تاريخ : شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ | 16:32 | نویسنده : p.poursani

 

چکیده مقاله:

آنزیم ها معمولاً در پردازش غذا و محصولات غذا به کار می روند. آنزیم های طبیعی در میکروارگانیسم ها، گیاهان و پستانداران در بستر تولید مواد غذایی به صورت مدرن به خوبی سازگار نیستند. استفاده از فناوری تولید مصنوعی DNA امکان مدیریت و استفاده از آنزیم های جدید برای موقعیت های متفاوت پردازش غذا را فراهم می آورد. چنین آنزیم هایی ممکن است با بررسی نقاط مختلف طبیعت، یا تغییر جزئی آنزیم های طبیعی با استفاده از روش هایی نظیر مهندسی پروتئین یا تکامل مولکولی تولید یا کشف شدند. که در نتیجه، تعداد زیادی آنزیم پردازش کننده مواد غذایی نظیر آمیلاز و لیپاز با افزایش کارایی در آنان در پردازش مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. دستیابی مهم دیگر، پیشرفت در زمینه بحث های تولیدات میکروبی است. برای مثال تحقیقات و تلاش های میکروبی زیادی برای تولید آنزیم در مهندسی جهت افزایش بازده به وسیله جلوگیری از کد گذاری های منفی برای آنزیم پروتئاز انجام شده است. علاوه براین تحقیقات در زمینه های قارچ ها برای جلوگیری از تولیدات سموم که متابولیسم ثانویه در قارچ هاست نیز به انجام رسیده است.

در این مقاله ما پیرامون امنیت میکروارگانیسم های میزبان جهت تولید آنزیم، ساختمان واحدهای تولیدی و راه های ارتقای کارکرد آنزیم را مورد بحث قرار می دهیم. هم چنین به طور مختصر پروسه بررسی سلامت در تولید آنزیم و خلاصه ای از راههاي تست اطلاعات در آماده سازی در سیستم غذایی و دارویی آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی: آنزیم های پردازش غذا، میکروارگانیسم های تولید مصنوعی، FDA

   • اس ام اس عاشقانه
  • فال حافظ